Archive for the ‘UKŁAD TRAWIENNY’ Category

Gruczoły trawienne

Trzustka (pancreas) leży zewnątrzotrzewnowo na tylnej ścianie brzucha, na wysokości drugiego kręgu lędźwiowego. Prawa część trzustki, zgrubiała, zwana jest głową trzustki, część środkową sta­nowi trzon, a część lewą — ogon trzustki. Głowę trzustki obejmu­je pętla dwunastnicy, trzon leży za żołądkiem, a ogon przylega do śle­dziony. Trzustka jest gruczołem zewnątrzwydzielniczym i wewnątrz- wydzielniczym. Część zewnątrzwydzielnicza zbudowana [...]

Jelito grube

Jelito grube stanowi końcową część przewodu pokarmowego. Dzieli się na jelito ślepe, okrężnicę i odbytnicę. Jelito ślepe (cecum), zwane również kątnicą, leży w prawym dole biodrowym. Ma kształt worka rozszerzonego na dole, u góry przedłuża się w okrężnicę. Od ściany przyśrodkowej tylnej jelita ślepego od­chodzi wyrostek robaczkowy (appendix uermiformis). Ma on kształt cienkiej rurki długości [...]

Jelito cienkie

Jelito cienkie dzieli się na dwunastnicę i jelito krezkowe, składające się z jelita czczego i jelita krętego. Dwunastnica (duodenum) ma kształt podkowy. Wyróżnia się w niej części: górną, zstępującą, poziomą oraz wstępującą. Początkowy roz­szerzony odcinek części górnej zwany jest opuszką dwunastnicy. Część górna dwunastnicy położona jest wewnątrzotrzewnowo, po­zostałe odcinki — zewnątrzotrzewnowo. Dwunastnica leży na ścianie [...]

Żołądek

Żołądek (gaster, uentriculus) leży pod przeponą, w nadbrzuszu i pod lewym łukiem żebrowym. Kształt żołądka jest bardzo zmienny: w pio­nowej postawie ciała przyjmuje najczęściej kształt haka. W żołądku odróżnia się część wpustową, której wpust łączy się z przełykiem, dno, trzon i część odźwiernikową z odźwiernikiem – jest to mie­jsce przejścia żołądka w dwunastnicę. Ponadto w [...]

Otrzewna

Otrzewna (peritoneum) jest cienką, gładką błoną surowiczą, pokry­wającą narządy i ściany jamy brzusznej oraz miednicy. Zewnętrzną warstwę otrzewnej stanowi nabłonek jednowarstwowy płaski, a wew­nętrzną tworzy tkanka łączna włóknista. Otrzewna jest bardzo bogato unaczyniona oraz unerwiona, zawiera liczne naczynia chłonne. Otrzewną pokrywającą ściany jamy brzusznej i miednicy nazywa się otrzewną ścienną, część, która pokrywa narządy — [...]

Gardło i przełyk

Gardło (pharynx) biegnie od podstawy czaszki, z przodu od trzonów kręgów szyjnych ku dołowi do wysokości kręgu szyjnego szóstego, gdzie przechodzi w przełyk. Ściana gardła zbudowana jest z trzech błon: śluzowej, mię­śniowej i zewnętrznej. Błonę mięśniową tworzą mięśnie dźwigacze (rylcowo-gardłowy i trąbkowo-gardłowy) i mięśnie zwieracze (zwie­racz górny, środkowy i dolny gardła). Jama gardła dzieli się [...]

Jama ustna

Jama ustna (cavum oris) ograniczona jest od przodu wargami górną i dolną, po bokach policzkami, od góry podniebieniem twardym i miękkim, a od dołu mięśniami tworzącymi tzw. przeponę dna ja­my ustnej. Jama ustna rozpoczyna się szparą ust, a kończy się otwo­rem łączącym ją z gardłem, zwanym cieśnią gardzieli. Cieśń gardzieli jest ograniczona z góry podniebieniem [...]

Układ trawienny

Układ trawienny (pokarmowy) składa się z przewodu pokarmowego z jego gruczołami oraz narządów pomocniczych — zębów i języka. Przewód pokarmowy rozpoczyna się szparą ustną a kończy odbytem. Do przewodu pokarmowego należą: jama ustna, gardło, przełyk, żołą­dek, jelito cienkie (dwunastnica, jelito czcze i kręte), jelito grube (jeli­to ślepe, okrężnica, odbytnica) oraz wątroba i trzustka. Ściana przewodu [...]