Archive for the ‘UKŁAD ODDECHOWY’ Category

Płuca i opłucna

Płuco (pulmo) jest parzystym narządem położonym w klatce piersio­wej i częściowo w szyi (szczyt płuca). Każde płuco mieści się w oddzielnej jamie opłucnej. Wyróżnia się w nim podstawę płuca skierowaną ku przeponie, szczyt płuca oraz powierzchnie że­brową, przyśrodkową i przeponową, a pomiędzy poszczególnymi płata­mi — powierzchnie międzypłatowe. Na powierzchni przyśrodkowej znajduje się wnęka płuca wraz [...]

Tchawica i oskrzela

Tchawica (trachea) jest przedłużeniem krtani ku dołowi. Na wyso­kości czwartego kręgu piersiowego, po prawej stronie kręgosłupa, dzieli się na oskrzela główne prawe i lewe, tworząc rozdwojenie. Tchawica ma kształt rury zbudowanej z chrząstek o podkowiastych kształtach, połączonych więzadłami obrączkowatymi. Ściana tylna tchawicy nie ma rusztowania chrzęstnego i nazywa się ścianą błoniastą. Zawiera ona tkankę łączną [...]

Gardło i krtań

Gardło (pharynx) jest następnym odcinkiem dróg oddechowych gór­nych. Opis gardła jest podany w części dotyczącej układu trawienne­go. Krtań (larynx) leży poniżej nasady języka i kości gnykowej, do przodu od części krtaniowej gardła. W dolnym odcinku na wysokości siódmego kręgu szyjnego krtań przechodzi w tchawicę. Krtań zbudowana jest z chrząstek tworzących jej szkielet oraz z wię­zadeł, [...]

Nos i jama nosowa

Nos zewnętrzny (nasus externus) jest zbudowany z kości i chrząst­ki pokrytych skórą, która zawiera gruczoły potowe i łojowe. W nosie zewnętrznym wyróżnia się: nasadę, grzbiet, koniuszek i skrzydła, które ograniczają owalne otwory, zwane nozdrzami przednimi. Jama nosowa (cavum nasi) rozpoczyna się nozdrzami przednimi, które prowadzą do przedsionka nosa, a następnie do jamy nosowej. Przedsionek pokryty [...]