Archive for the ‘UKŁAD MIĘŚNIOWY’ Category

Mięśnie kończyny dolnej

Mięśnie kończyny dolnej dzieli się na mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie kończyny dolnej wolnej, do których należą: mięśnie uda, goleni i mięśnie stopy. Mięśnie obręczy kończyny dolnej biorą początek na kręgach lędźwiowych, kości krzyżowej i kości miedniczej, a kończą się na kości udowej. Grupę tę stanowią mięśnie: biodrowo-lędźwiowy, zasłaniacz wewnętrzny i zewnętrzny, pośladkowy wielki, [...]

Mięśnie kończyny górnej

Mięśnie kończyny górnej dzielą się na mięśnie obręczy kończyny górnej i mięśnie kończyny górnej wolnej, do których należą mięśnie: ramienia, przedramienia i ręki. Mięśnie obręczy kończyny górnej łączą łopatkę i oboj­czyk z kością ramienną. Grupę tę stanowią mięśnie: nadgrzbietowy, podgrzbietowy, obły większy, obły mniejszy, podłopatkowy i naramienny. Mięśnie te współdziałają we wszystkich ruchach w stawie [...]

Mięśnie brzucha

Mięśnie brzucha są mięśniami płaskimi. Mięsień prosty brzu­cha biegnie podłużnie od mostka do spojenia łonowego. Mięsień czworoboczny lędźwi leży między XII żebrem, grzebieniem biod­rowym i kręgami lędźwiowymi. Przestrzeń pomiędzy obu mięśniami oraz łukiem żebrowym i więzadłem pachwinowym wypełniają mięśnie: skośny zewnętrzny i wewnętrzny brzucha oraz mięsień poprzeczny brzucha. Więzadło pachwinowe biegnie od kolca biodrowego przedniego [...]

Mięśnie klatki piersiowej

Mięśnie klatki piersiowej dzielą się również na trzy warstwy: po­wierzchowną, środkową i głęboką. Mięśnie powierzchowne przyczepiają się do mostka i żeber oraz do łopatki,”obojczyka i kości ramiennej. Grupę „tę stanowią mięśnie: piersiowy większy, piersiowy mniejszy i zębaty przedni. Wszystkie współdziałają przy ruchach obrę­czy barkowej i ramienia oraz działają jako pomocnicze mięśnie wdechowe. Do grupy mięśni [...]

Mięśnie głowy

Mięśnie głowy dzieli się na mięśnie żwacze i mięśnie wyrazowe lub mimiczne twarzy. Mięśnie żwacze powodują ruchy żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych; są to ruchy obniżania i unoszenia żuchwy, wysuwania jej i cofania oraz ruchy obrotowe. Do grupy tej zalicza się mięśnie: żwacz, skroniowy, skrzydłowy boczny i skrzydłowy przyśrodkowy. Są one unerwione przez nerw żuchwowy (V3). [...]

Układ mięśniowy

Mięśnie są zbudowane z tkanki mięśniowej. Cechuje je pobudliwość oraz silna kurczliwość. Dzięki pobudliwości będącej zdolnością reagowania na bodźce, w mięśniach powstaje pewien stan czynny, prowadzący do ich skurczu. Mięśnie kurcząc się zmieniają swoją długość lub napięcie. Mięśnie szkieletowe, zbudowane z tkanki mięśniowej po­przecznie prążkowanej, są narządami ruchu czynnego. W pojedynczym mięśniu wyróżnia się: brzusiec, [...]