Archive for the ‘UKŁAD KRĄŻENIA’ Category

Układ krążenia

Układ krążenia składa się z serca i naczyń krwionośnych wy­pełnionych krwią. Krew przenosi do tkanek tlen, substancje odżywcze i hormony, odprowadza zaś dwutlenek węgla i produkty przemia­ny materii. Krążenie krwi w organizmie odbywa się w zamknię­tym układzie naczyń krwionośnych krążenia małego i dużego. Krew krąży w naczyniach pod wpływem pracy tłoczącej serca. Z serca na [...]