Archive for the ‘UKŁAD CHŁONNY’ Category

Układ chłonny

Układ chłonny, zwany również limfatycznym, jest ściśle związany z układem krążenia. Należą do niego: naczynia chłonne, węzły chłonne, grasica, śledziona oraz chłonka. Naczynia chłonne, czyli limfatyczne, dzielą się na naczynia chłonne włosowate, naczynia chłonne małe oraz naczynia chłonne du­że. Układ chłonny rozpoczyna się zamkniętą pętlą naczyń wło­sowatych, które leżą w przestrzeniach międzykomórkowych prawie wszystkich narządów. [...]