Archive for the ‘UDZIAŁ UKŁADU HORMONALNEGO W POWSTAWANIU CHORÓB’ Category

Choroby metaboliczne pochodzenia hormonalnego

Wszelkie zaburzenia hormonalne można rozpatrywać jako zaburzenia metaboliczne. Ogólna przemiana materii ulega podwyższeniu lub obniżeniu przede wszystkim w nadczynności lub nie­doczynności tarczycy. Zaburzenia przemiany białkowej występują w niedoczyn­ności tarczycy, ponieważ hormon wydzielany przez ten gruczoł dokrewny — tyroksyna — w nieswoisty sposób pobudza syntezę wszystkich białek. Nadczynność kory nadnerczy, poprzez glikoneogenetyczne działanie glikokortykosteroidów, tj. prowadzące [...]

Udział układu hormonalnego w reakcji stresowej

Znaczenie i rola przysadki w powstawaniu ogólnoustrojowych zja­wisk patologicznych (a nie tylko pewnych określonych chorób!) jest o wiele większe niż przedstawiono wyżej. Ścisłe powiązanie przysadki z podwzgórzem z jednej strony i z innymi gruczołami dokrewnymi, a zwłaszcza z korą nadnerczy — z drugiej, czynią z przysadki niejako „centrum” przeciwdziałania szkodliwym bodźcom środowiska. Układ podwzgórze — [...]

Zaburzenia czynności przysadki

W patofizjologii wydzielania wewnętrznego szczególne miejsce zajmują zaburzenia czynności przysadki ze względu na wzajemne od­działywanie przysadki z układem nerwowym, jej nadrzędność regula­cyjną w stosunku do innych gruczołów dokrewnych i szeroki zakres działania hormonów wydzielanych przez przedni jej płat. Wykazano, że zmiany aktywności tych hormonów, a zatem adrenokortykotropiny (ACTH, hormonu zwiększającego syntezę i wydzielanie glikokortyko­steroidów przez [...]

UDZIAŁ UKŁADU HORMONALNEGO W POWSTAWANIU CHORÓB

Układ wydzielania wewnętrznego (hormonalny), obok układu ner­wowego, ma nadrzędne znaczenie w regulacji wszystkich czynności ustroju. Istnieją bardzo silne związki między tymi układami: układ nerwowy działa poprzez wydzielanie swoistych substancji neuro­hormonalnych, tzw. mediatorów lub przekaźników, m.in. wpływających na wydzielanie niektórych hormonów. Pewne hormony wytwarzane są w mózgu, np. podwzgórze produkuje hormony uwalniające i hamujące wydzielanie hormonów [...]