Archive for the ‘NARZĄDY ZMYSŁÓW’ Category

Ucho wewnętrzne

Ucho wewnętrzne, zwane błędnikiem (labyrinthus), składa się z błędnika kostnego i ułożonego w nim błędnika błoniastego. Błędnik kostny dzieli się na: część środkową, tzw. przed­sionek, część przednią, zwaną ślimakiem, i część tylną, czyli kanały półkoliste. Przedsionek leży po stronie bocznej dna przewodu słuchowego wewnętrznego. Z przodu przedsionek łączy się ze ślimakiem, a z tyłu pięcioma [...]

Narząd słuchu i równowagi

Narząd słuchu i równowagi, czyli ucho (auris), jest pomieszcze­niem dla receptorów zmysłów słuchu i równowagi. Część słuchowa na­rządu służy do odbierania bodźców dźwiękowych, część statyczna przy­stosowana jest do odczuwania zmian położenia ciała w stosunku do otoczenia. Ucho dzieli się na trzy części: ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny usznej i [...]

Narządy dodatkowe

Narządy dodatkowe gałki ocznej stanowią mięśnie i aparat och­ronny gałki. Mięśnie gałki ocznej leżą w ciele tłuszczowym oczodołu. Są to mięśnie proste (górny, dolny, przyśrodkowy, boczny) i skośne (górny, dolny). Mają one przyczep początkowy na pierścieniu ścięgnistym w okolicy kanału wzrokowego, a końcowy na twardówce. Ich rola polega na poruszaniu gałką oczną i dogodnym jej [...]

Narząd wzroku

Narząd wzroku składa się z gałki ocznej i narządów dodatkowych. Gałka oczna leży w oczodole, otoczona ciałem tłuszczowym oczodo­łu i ma strukturę sferyczną. Wyróżnia się w niej biegun przedni i biegun tylny. Linia łącząca oba bieguny stanowi oś optyczną oka. ciana gałki ocznej zbudowana jest z trzech błon: zewnętrznej – włó­knistej, środkowej — naczyniowej i [...]

Narządy zmysłów

Kontakt organizmu z otoczeniem zależy od działania receptorów i narządów zmysłów. Wyróżnia się 6 rodzajów narządów zmysłów: powo­nienia, smaku, wzroku, słuchu, równowagi i dotyku. Każdy z nich ma swoiste receptory, wrażliwe wyłącznie na określony typ bodźców. Narząd powonienia Narząd powonienia znajduje się w błonie śluzowej jamy no­sowej, w miejscu zwanym okolicą węchową. Jest to skupisko [...]