Archive for the ‘KOŚCI, WIĘZADŁA I STAWY’ Category

Czaszka

Kości czaszki dzieli się na kości części mózgo­wej i kości części twarzowej. W czaszce wyróżnia się też ściany: górną i dolną, przednią i tylną oraz dwie boczne. Ścianę górną, czyli sklepienie czaszki, tworzą: łuska (kość) czołowa, dwie kości ciemieniowe i część górna łuski (kości) potylicznej. Ściana dolna, czyli podstawa czaszki, ma powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. [...]

Stawy kończyny dolnej

Kończyna dolna jest połączona z tuło­wiem za pomocą stawów obręczy kończyny dolnej: dwóch stawów krzyżowo-biodrowych, które utworzone są przez powierzchnie uchowate kości biodrowych i kości krzyżowej, oraz spojenia ło­nowego — chrząstkozrostu utworzonego przez kości łonowe, prawą i lewą. Obręcz kończyny dolnej jest połączona z kończyną dolną wolną za pomocą stawu biodrowego, będącego stawem wieloosiowym. Staw [...]

Kości kończyny dolnej

Szkielet kończyny dolnej dzieli się na koś­ci obręczy kończyny dolnej i kości kończyny dolnej wolnej. Obręcz kończyny dolnej tworzy kość miedniczna (os coxae), powstała ze zrośnięcia się trzech kości: kości biodrowej, kości kulszowej i kości łonowej. Pierwotnie łączy je chrząstka, która później kostnieje. W miejscu połączenia tych kości tworzy się na powierzchni zewnętrznej głęboki dół [...]

Kościec

Cały kościec składa się z kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych oraz z czaszki. Kręgosłup (columna uertebralis) zbudowany jest z 33 lub 34 kręgów: 7 szyjnych (C, — C7), 12 piersiowych (Th, – Th12), 5 lędźwiowych (L, – L5), 5 krzyżowych (Sj-S5) i 4 lub 5 guzicznych (Co1-Co4_6). Kręg jest zbudowany z trzonu i [...]

Ogólna budowa kości

Kościec zbudowany jest z kości, chrząstek, stawów i więzadeł. Sta­nowi on rusztowanie całego organizmu, określa jego kształt, wielkość i wytrzymałość. Wiele kości spełnia rolę dźwigni, do których przymo­cowane są mięśnie powodujące ruchy jednych kości w stosunku do drugich lub poruszanie się całego ciała. Niektóre kości łącząc się ze sobą tworzą osłony dla wielu narządów, np. [...]