Archive for the ‘DROBNOUSTROJE CHOROBOTWÓRCZE’ Category

DROBNOUSTROJE CHOROBOTWÓRCZE

Wśród licznych czynników wpływających pozytywnie na zdrowie człowieka, a więc na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, podsta­wowe znaczenie mają drobnoustroje związane z nami od milionów lat w rozwoju ewolucyjnym. Dla organizmu człowieka (a także zwierząt i roślin) najważniejsza jest jakość ciągłego współżycia z drobnoustrojami symbiotycznymi, zwłaszcza z bak­teriami, które są bezwzględnie potrzebne organizmowi do wykształce­nia w okresie [...]